Eventová bezpečnost

Pořádáte kulturní, sportovní a společenské akce konference, kongresy, semináře, vánoční a firemní večírky, oslavy firemních výročí, roadshow, výstavy, sportovní akce, sales promo akce, politické meetingy, slavnostní a V.I.P. eventy?

Víte jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí? Víte, jaké jsou Vaše oprávnění, zodpovědnosti a povinnosti jako pořadatele akce z hlediska bezpečnosti? 

Zajistí pro vás komplexní vytvoření a nastavení bezpečnosti při pořádání těchto akcí. 

Na základě analýzy hrozeb a z nich plynoucích rizik, realizuji pro Vás opatření, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce, včetně dohledu a koordinace bezpečnosti na této akci.

Nejdůležitějším aktérem z hlediska zajišťování bezpečnosti je její pořadatel, který je odpovědný za celý její průběh, respektive její zabezpečení. Zabezpečování kulturních a společenských akcí představuje velmi náročný proces, a to zejména díky tomu, že je každá akce jedinečná a originální (každá akce se tedy pojí s jiným rozsahem a intenzitou rizik). U akcí konajících se v otevřeném prostoru se významně navyšuje počet rizik této akce. Je proto třeba tyto rizika ošetřit a případně zmírnit jejich dopad.

Mezi hlavní rizika těchto akcí se řadí: Výtržnictví či násilnictví; Majetková kriminalita, Naturogenní bezpečnostní výzvy (nejrůznější extrémní meteorologické jevy); Technogenní bezpečnostní výzvy (poruchy, únavu materiálu, nehody, aj); Závažné bezpečnostní incidenty, přírodní katastrofa, havárie; Útok aktivního střelce či teroristický útok apod.

Zásadní výhodou spolupráce s externím bezpečnostním manažerem či koordinátorem jsou bohaté zkušenosti, které jako bezpečnostní specialista v porovnání s interními zaměstnanci mám. Většina pořadatelů jednorázových akcí nemá komplexní znalosti a zkušenosti této problematiky. Naopak jako externí bezpečnostní koordinátor se můžu opřít o zkušenosti získané z praxe při realizaci různých bezpečnostních akcí a projektů realizovaných u řady organizací fungujících v nejrůznějších odvětvích.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého pořadatele jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám.