BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

BEZPEČNOSTNÍ KONZULTANT 

VÍTEJTE, JMENUJI SE RICHARD ŘEZÁČ

Jsem nezávislý konzultant v oblasti firemní a osobní bezpečnosti.

Poskytování rad a odborných bezpečnostních konzultací, poradenské a lektorské činnosti, organizační podpora, komplexní řešení bezpečnostní politiky a bezpečnostních opatření. 

Mé služby zahrnují především, komplexní nastavení a udržování fyzické bezpečnosti v dané organizaci. Dále poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata, řešení otázek bezpečnosti, dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, zvládání rizik či incidentů atd. 

Pro jednotlivce, vedení firmy nebo instituce mohu realizovat, jak dílčí tak i komplexní řešení bezpečnostních opatření včetně bezpečnostní politiky. Dále funkci bezpečnostního manažera. Celkové vytvoření a nastavení bezpečnosti při pořádání kulturních, sportovních, firemních a společenských akcí. Jsem poradcem v problematice ochrany osob a majetku, bezpečnostních rizik, měkkých a tvrdých cílů, konzultantem či specialistou pro oblasti, které je třeba vzhledem k situaci řešit.

Další služby

Jsem certifikovaný bezpečnostní auditor ASOCIACÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA.

ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

 Komplexní bezpečnost je tak dobrá, jako její nejslabší část. Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív než nastanou a  v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti. 

POSLÁNÍ, HODNOTY, VIZE

POSLÁNÍ

Mým posláním je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů s klienty, kterým se vždy snažím nabídnout optimální řešení jejich potřeb.  

HODNOTY

Integrita - Spolehlivost, čestnost, poctivost a úcta jsou pro mě maximálně důležité. Dodržují své sliby. 

Nezávislost a profesionalita - Důsledně dbám na to, aby mé rozhodnutí bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu se zájmem klienta. 

Mlčenlivost - Vztah s klientem je součástí důvěry, proto je samozřejmostí zachovávání mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvím v souvislosti s plněním úkolů u klienta, jež by mohly poškodit nebo ohrozit jeho činnost či bezpečnost. Zachování mlčenlivosti  o skutečnostech souvisejících s bezpečnostním zajištěním objektu, jakož i o všech skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvím.

Orientace na zákazníka a individuální přístup - Budoucnost spolupráce závisí na tom, že mým klientům naslouchám a pomáhám, abych přispěl k jejich úspěchu. Nabízím své odborné znalosti a praktická řešení. 

Vzdělávání a trvalé zlepšování - Trvale zvyšuji své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami současné moderní bezpečnosti. "Vždy a všude je co zlepšovat". 

VIZE

Mým cílem je být vnímán v pozici vyhledávaného stabilního partnera - specialisty na komplexní služby a řešení v oblasti bezpečnosti. V rámci dlouhodobé i dílčí spolupráce s klienty, být partnerem na kterého se mohou vždy spolehnout.