ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Proškolení Vašich bezpečnostních pracovníků, zaměstnanců a managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany s důrazem nejen na preventivní činnosti, ale rovněž na činnosti spojené s bezprostřední reakcí na vzniklý bezpečnostní incident nebo mimořádnou událost (nevztahuje se na BOZP a PO).

Dobře proškolený personál může být pojistkou toho, že se v kritické situaci bude umět správně zachovat, a tím pomůže snížit následek možných závažných incidentů. 

Seminář: EVENTOVA BEZPEČNOST při pořádání kulturních, sportovních, firemních a společenských akcí

CÍL SEMINÁŘE: 

Účastníci semináře se seznámí s opatřeními, které je třeba připravit na strategické a taktické úrovni dříve, než dojde k vlastní realizaci akce. Dozvíte se, jak správně zajistit bezpečnost na Vámi pořádaných akcí a jaké jsou Vaše oprávnění, zodpovědnosti a povinnosti jako pořadatele akce z hlediska bezpečnosti.

KOMU JE URČEN:

 • Pracovníkům měst a obcí zodpovědných za organizování různých kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Odpovědným pracovníkům kulturních středisek, referenty kultury.
 • Provozovatelům a pořadatelům outdoorový akcí (např. trhy, festivaly, rozsvěcení Vánočního stromku, pivní slavnosti, městské slavnosti a poutě apod.)
 • Pracovníkům produkčních a eventových agentur.
 • Bezpečnostním manažerům a manažerům prevence kriminality.
 • Zástupcům obchodních center, stadionů, kulturních památek, církevních objektů apod. kde se konají různé kulturní, sportovní nebo společenské akce.
 • Pořadatelům kulturních, sportovních a společenských akcí, konferencí, kongresů, seminářů, vánočních a firemních večírků, oslavy firemních výročí, roadshow, výstav, sportovních akcí, sales promo akcí, politických meetingů, slavnostní a V.I.P. eventu.

CENA:

Kontaktujte mne a domluvíme si konkrétní cenovou kalkulaci dle vašich potřeb a požadavků.

Školící program - Aktivní útočník

CÍL ŠKOLENÍ:

Účastníci školení se seznámí s nejznámějšími případy útoků aktivního střelce, typologií útočníků a především s postupem, jak se zachovat v okamžiku útoku. Důraz je zaměřen také na prevenci v podobě vodítek vedoucích k identifikaci potencionálního útočníka, nebudou chybět také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě reálného útoku minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS. 

KOMU JE URČEN:

Všem zaměstnancům, managementu a bezpečnostním pracovníkům organizace.

ČASOVÁ DOTACE: 

2 - 5 hodin dle potřeb organizace.

CENA:

Kontaktujte mne a domluvíme si konkrétní cenovou kalkulaci dle vašich potřeb a požadavků. 

Školící program - Podezřelé zásilky

 • doporučené bezpečnostní postupy pro pracovníka podatelny i ostatní zaměstnance s ohledem na doručování, přebírání zásilek a identifikace podezřelé zásilky.

CÍL ŠKOLENÍ:

Účastníci školení se seznámí s nejznámějšími případy útoků přes poštovní zásilky, jak detekovat podezřelé zásilky a především jak postupovat v případě přebírání zásilek. Důraz je zaměřen také na prevenci v podobě vodítek vedoucích k identifikaci podezřelé zásilky, nebudou chybět také praktické rady a doporučení na přijetí systémových a technických opatření, která by v případě identifikace podezřelé zásilky nebo její otevření minimalizovala možné škody a usnadnila práci složek IZS.

KOMU JE URČEN:

Všem zaměstnancům, zejména zaměstnancům podatelny, managementu a bezpečnostním pracovníkům organizace.

ČASOVÁ DOTACE:

1,5 - 3 hodiny dle potřeb organizace a pracovnímu zařazení školeného zaměstnance

CENA:

Kontaktujte mne a domluvíme si konkrétní cenovou kalkulaci dle vašich potřeb a požadavků. 

Školící program - Bezpečnostní procedury a postupy pro zvládání mimořádné situace

CÍL ŠKOLENÍ:

Jak adekvátně reagovat v případě nečekaných situací a jak jimi projít s co nejmenšími ztrátami na životech, zdraví, majetku, ale také na dalších aspektech fungování dané organizace, včetně její reputace.

Reakce na: odložené zavazadlo nebo předmět/objekt; Telefonní oznámení o uložení nástražného výbušného systému; Pokud je zjevné, že se jedná o "car bomb"; Podezřelé vozidlo nebo předmět; Nález nástražného výbušného systému; Bezprostředně hrozící výbuch; Procedura "lockdown" uzamčení se; Střelba / útok chladnou zbraní; Aktivní útočník; A. L. I. C. E. (Alert, Lock-down, Inform, Counter a Evakuate); R. H. F. (Run, Hide, Fight), utíkej, schovej se, bojuj; Evakuace osob při vzniku mimořádné události; Invakuace osob; Podezřelá zásilka; Zásady činnosti při příjmu podezřelé zásilky; Panika nebo neujasněný incident; Fyzický konflikt nízké intenzity (např. rvačka); Demonstrace nebo shromáždění před objektem; Technická havárie (zborcení nosných konstrukcí apod.); Demonstrace nebo shromáždění před objektem; Telefonování s integrovaným záchranným systémem při nebezpečných situacích; atd.

Všichni zaměstnanci by měli být proškoleni v následujících oblastech:

 1. jaká jsou specifická rizika na daném objektu;
 2. jak identifikovat podezřelý předmět, vozidlo, osobu či zásilku;
 3. jak se zachovat a postupovat při objevení podezřelého předmětu, vozidla, osoby či zásilky;
 4. jak se zachovat v případě útoku, nebo jiného závažného incidentu, zejména: 
 • jak a koho informovat při podezření nebo incidentu;
 • jak vyhodnotit mimořádnou situaci a jak postupovat;
 • jak rozpoznat podezřelou zásilku;
 • jak reagovat na výhružný telefonát.

KOMU JE URČEN:

Zejména bezpečnostním pracovníkům organizace, ale i zaměstnancům, managementu.

ČASOVÁ DOTACE:

3 - 6 hodiny dle potřeb organizace a úrovně informovanosti školených osob.

CENA:

Kontaktujte mne a domluvíme si konkrétní cenovou kalkulaci dle vašich potřeb a požadavků. 


V případě potřeby připravím kurzy, školení, workshopy nebo semináře na míru Vaší společnosti dle potřeb a požadavků zákazníka. Pro své klienty realizuji kurzy na míru s cílem změnit postoje, chovaní, naučené návyky, zlepšit dovednosti a znalosti pracovníků.

Bohatství firmy je v lidech a já Vám pomohu rozvinout klíčové zaměstnance v oblastech bezpečnosti. 

Objednejte si mé služby

Pokud máte zájem řešit otázky bezpečnosti moc rád se s Vámi setkám. První krok je opravdu jen na Vás, pak už na "to" ale nikdy nebudete sami.

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů (e-mail, jméno a příjmení, případně telefonní číslo). Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro vyřízení Vašeho dotazu/poptávky a využiji je pouze pro reakci na Váš dotaz.