O MNĚ

Mnoho let jsem pracoval u Policie České republiky jako vrchní komisař Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. V rámci své profese jsem organizoval a řídil rozsáhlé bezpečnostní  akce v souvislosti  s ochranou chráněných osob. Plánoval jsem opatření k zajištění bezpečnosti těchto osob, objektů a míst v nichž pobývají. Mám dlouholetou praxi jak s osobní ochranou, tak s prověrkou a analýzou objektů z hlediska bezpečnosti a vyhodnocením jejich ohroženosti. Mám bohaté zkušenosti jak s návrhem organizačních a technických opatření v oblasti bezpečnosti, tak i s jejích realizací a implementací. 

Samozřejmosti je:

Spolehlivost
Nezávislost
Mlčenlivost
Poctivost

Jsem certifikovaný bezpečnostní auditor ASOCIACÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA. 

ČSN 734400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

MÉ POSLÁNÍ, HODNOTY A VIZE

POSLÁNÍ

Mým posláním je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů s klienty, kterým se vždy snažím nabídnout optimální řešení jejich potřeb.

HODNOTY

Integrita - Spolehlivost, čestnost, poctivost a úcta jsou pro mě maximálně důležité. Dodržují své sliby.

Nezávislost a profesionalita - Důsledně dbám na to, aby mé rozhodnutí bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu se zájmem klienta.

Mlčenlivost - Vztah s klientem je součástí důvěry, proto je samozřejmostízachovávání mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvím v souvislosti s plněním úkolů u klienta, jež by mohly poškodit nebo ohrozit jeho činnost či bezpečnost. Zachování mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s bezpečnostním zajištěním objektu, jakož i o všech skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvím.

Orientace na zákazníka a individuální přístup - Budoucnost spolupráce závisí na tom, že mým klientům naslouchám a pomáhám, abych přispěl k jejich úspěchu. Nabízím své odborné znalosti a praktická řešení.

Vzdělávání a trvalé zlepšování - Trvale zvyšuji své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami současné moderní bezpečnosti. "Vždy a všude je co zlepšovat".

VIZE

Mým cílem je být vnímán v pozici vyhledávaného stabilního partnera - specialisty na komplexní služby a řešení v oblasti bezpečnosti. V rámci dlouhodobé i dílčí spolupráce s klienty, být partnerem na kterého se mohou vždy spolehnout.