Jsem tady, abych Vám pomohl nastavit ekonomicky efektivní bezpečnost

Komplexní bezpečnost je tak dobrá, jako její nejslabší část. Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti.

O MNĚ

Mnoho let jsem pracoval u Policie České republiky jako vrchní komisař Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. V rámci své profese jsem organizoval a řídil rozsáhlé bezpečnostní akce v souvislosti s ochranou chráněných osob. Plánoval jsem opatření k zajištění bezpečnosti těchto osob, objektů a míst v nichž pobývají. Mám dlouholetou praxi jak s osobní ochranou, tak s prověrkou a analýzou objektů z hlediska bezpečnosti a vyhodnocením jejich ohroženosti. Mám bohaté zkušenosti jak s návrhem organizačních a technických opatření v oblasti bezpečnosti, tak i s jejích realizací a implementací. 

Mé služby zahrnují především, komplexní nastavení a udržování fyzické bezpečnosti v dané organizaci. Dále poradenství, vyhodnocování bezpečnostních rizik, metodické vedení, školení, ale i odborné konzultace na aktuální témata, řešení otázek bezpečnosti, dokumentování, případně navrhování změn interních procesů, úpravy a aktualizace bezpečnostních předpisů, kontrolní činnosti týkající se dodržování stanovených bezpečnostních pravidel, zvládání rizik či incidentů atd.

Pro jednotlivce, vedení firmy nebo instituce mohu realizovat, jak dílčí tak i komplexní řešení bezpečnostních opatření včetně bezpečnostní politiky. Dále funkci bezpečnostního manažera. Celkové vytvoření a nastavení bezpečnosti při pořádání kulturních, sportovních, firemních a společenských akcí. Jsem poradcem v problematice ochrany osob a majetku, bezpečnostních rizik, měkkých a tvrdých cílů, konzultantem či specialistou pro oblasti, které je třeba vzhledem k situaci řešit.

Samozřejmostí je:

INTEGRITA - NEZÁVISLOST A PROFESIONALITA - MLČENLIVOST - POCTIVOST A SPOLEHLIVOST

Jsem certifikovaný bezpečnostní auditor ASOCIACÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA. 

ČSN 734400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

MÉ POSLÁNÍ, HODNOTY A VIZE

POSLÁNÍ

Mým posláním je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů s klienty, kterým se vždy snažím nabídnout optimální řešení jejich potřeb.

HODNOTY

Integrita - Spolehlivost, čestnost, poctivost a úcta jsou pro mě maximálně důležité. Dodržují své sliby.

Nezávislost a profesionalita - Důsledně dbám na to, aby mé rozhodnutí bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu se zájmem klienta.

Mlčenlivost - Vztah s klientem je součástí důvěry, proto je samozřejmostí zachovávání mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvím v souvislosti s plněním úkolů u klienta, jež by mohly poškodit nebo ohrozit jeho činnost či bezpečnost. Zachování mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s bezpečnostním zajištěním objektu, jakož i o všech skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvím.

Orientace na zákazníka a individuální přístup - Budoucnost spolupráce závisí na tom, že mým klientům naslouchám a pomáhám, abych přispěl k jejich úspěchu. Nabízím své odborné znalosti a praktická řešení.

Vzdělávání a trvalé zlepšování - Trvale zvyšuji své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami současné moderní bezpečnosti. "Vždy a všude je co zlepšovat".

VIZE

Mým cílem je být vnímán v pozici vyhledávaného stabilního partnera - specialisty na komplexní služby a řešení v oblasti bezpečnosti. V rámci dlouhodobé i dílčí spolupráce s klienty, být partnerem na kterého se mohou vždy spolehnout. 


PRVNÍ KROK JE NA VÁS...