Bezpečnostní audit

Fyzická kontrola a ověření shody přijatých a vykonávaných opatření fyzické ochrany (technická ochrana, režimová opatření a fyzická ostraha) s písemně stanovenými požadavky. 

Bezpečnostní audit je systematický proces objektivního ověřování, získávání a vyhodnocování důkazů o bezpečnostní situaci, týkající se informací o bezpečnostních událostech, činnostech, výkonech, úkonech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a výsledek zadokumentovat a oznámit zainteresovaným stranám.

Audit zahrnuje v závislosti na zadání :

  • Základní propracovaný dotazník a společnou úvodní schůzku s vedením posuzovaného zařízení.
  • Vysvětlení základních pojmů a dotazů, projití dotazníku k auditu.
  • Osobní návštěvu každého zařízení (budovy) a rozhovory s vedením společnosti, manažerem bezpečnosti, atd.
  • Provedení fotodokumentace posuzovaného objektu, všech vstupů a jejího perimetru.
  • Posouzení stavebně-technických prostředku (elektronické, mechanické), režimových a organizačních opatření a bezpečnostní situace v lokalitě a okolí.
  • Provedení penetračního testu.
  • Provedení kontroly a validace dokumentace (interní směrnice, poplachové směrnice atd.).
  • Zpracování výstupu na úrovni jednotlivých budov společnosti.
  • Zpracování výstupu auditu s pojmenováním celkového stavu a s návrhy opatření.

S výstupy je osobně seznámeno vedení společnosti.

Řešení bez odborného posudku?

Nedostatek finančních prostředků, předsudky či jiné důvody mohou vést k tomu, že si vedení společnosti nenechá zpracovat odborné bezpečnostní posouzení. Je ale skutečně vhodné šetřit zrovna na tomto místě? Pohled odborníka vychází ze zkušeností a znalostí, které jsou pro posuzovanou organizací přínosem. I kdyby měl být závěr auditu pozitivní a většinu opatření by zhodnotil jako správná, odborné posouzení se vždy vyplatí. 

Možná znáte termín "provozní slepota". Touto slepotou trpí ti, kdo se v organizaci pohybují delší dobu, a to, co pro ně může být hrozbou a rizikem, už ani nevnímají. Týká se to i sledování aktuálních trendů bezpečnosti a jejich vývoje v čase. Toto vše samozřejmě vyžaduje dlouhodobější zkušenosti z oblasti bezpečnosti, různých úrovní, značný rozhled na trhu a zároveň patřičný nadhled oproštěný od setrvačnosti a přirozené provozní slepoty. Právě provozní slepota, setrvačnost a i jistá forma pohodlnosti jsou hlavními důvody, proč má většina organizací ve své bezpečnosti značné rezervy.

Kolik to bude stát?

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je mě kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a mé možnosti. Na základě takové schůzky jsem schopen Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám. 

Komplexní bezpečnost je tak dobrá, jako její nejslabší část. Neutrácejte zbytečně finanční prostředky a poraďte se jak nejlépe a nejefektněji zajistit požadovanou bezpečnost. Předcházejte bezpečnostním incidentům dřív než nastanou a v lepším případě ohrozí jen pověst Vaší společnosti.