MÉ SLUŽBY

Poskytování rad a odborných bezpečnostních konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora. 

Pro jednotlivce, manažery, vedení firmy nebo instituce mohu být poradcem v problematice ochrany osob a majetku, bezpečnostních rizik, měkkých a tvrdých cílů, konzultantem či specialistou pro oblasti, které je třeba vzhledem k situaci řešit.


 • Posouzení úrovně a zpracování bezpečnostní politiky společnosti včetně její realizace.
 • Návrh opatření pro zlepšení bezpečnosti.
 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
 • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti fyzické ochrany. 
 • Posouzení stávajících interních směrnic a ostatních vnitřních závazných předpisů, týkající se bezpečnosti objektu. 
 • Posouzení současného stavu organizace ostrahy a jeho připravenosti čelit relevantním hrozbám. 
 • Vyhotovení bezpečnostních auditů, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik.
 • Stanovení režimových opatření.
 • Vyhodnocení a řešení mimořádných situací v oblasti bezpečnosti.
 • Návrh organizačních opatření v oblasti bezpečnosti.
 • Posouzení stavu systému bezpečnosti; stavu a úrovně technické stránky bezpečnosti.
 • Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle.

Bezpečnostní audit

fyzická kontrola a ověření shody přijatých a vykonávaných opatření fyzické ochrany (technická ochrana, režimová opatření a fyzická ostraha) s písemně stanovenými požadavky.

 • Potřebujete bezpečnostního manažera pro Vaší organizaci? Outsourcing - funkce bezpečnostní manažer.
 • Chcete se přesvědčit, zda je bezpečnost ve Vaší organizaci dobře nastavena?
 • Máte obavy, že Vaše organizace není dostatečně zabezpečená a chráněná s ohledem na současnou bezpečnostní situaci?
 • Máte zájem nastavit bezpečnostní politiku organizace v souladu s potřebami současné moderní bezpečnosti? "Vždy a všude je co zlepšovat"!
 • Potřebujete poradit a nastavit správný směr?
 • Máte zájem o nezávislou analýzu současného stavu s nastavením finančně efektivní bezpečnosti?
 • Potřebujete v rámci ochrany měkkých cílů vytvořit: analýzu hrozeb a rizik, bezpečnostní plány a procedury, periodické vzdělávací programy, v souladu s dokumenty vydanými Ministerstvem vnitra: Metodika - základy ochrany měkkých cílů, Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2021, Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS...