JAK SE CHOVAT PŘI ÚTOKU AKTIVNÍHO STŘELCE

Čím je specifický útok tzv. aktivního střelce?

 • Častěji útočí jednotlivci.
 • Jejich cílem je v co nejkratší době zabít co nejvíce lidí, bez určitého vzorce výběru oběti.
 • Záměrně si vybírají místa s vysokou koncentrací osob (obchodní centra, náměstí, dopravní uzly, turisticky vyhledávané cíle ...).
 • K útoku využívají různé druhy zbraní (střelné, bodné, výbušniny, vozidla ...).
 • Neberou rukojmí, nevyjednávají.
 • Stejná taktika je často využívána také při teroristických útocích!
 • Rozdíl mezi útokem aktivního střelce a teroristickým útokem je pouze v motivaci útočníka!

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?

 • UTÍKEJ - Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte!

- Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou

- Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem.

VARUJ - Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny

- Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158

 • SCHOVEJ SE - Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat!

- Zamkněte nebo zablokujte dveře

- Schovejte se za pevné předměty

- Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu

VARUJ - Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158

- Nejdůležitější informace pro operátora: kde jste a co se děje.

 • BOJUJ - Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!

- Snažte se zneškodnit střelce

- Jednejte rychle a násilně

- Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně

- Jednejte maximálně efektivně

Když na místo dorazí bezpečnostní složky:

 • Zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce
 • Ruce držte vždy ve viditelné pozici
 • Vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci
 • Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/utikej-schovej-se-bojuj.aspx